Avustajapalvelut perusopetuksen oppilaalle

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus perusopetuslain mukaisiin tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta.

Sysmän Yhtenäiskoulussa ja Nuoramoisten koululla työskentelee koulunkäynninohjaajia sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen oppilaiden tukena. Koulunkäynninohjaat toimivat myös iltapäivätoiminnan ohjaajina.

Perusopetuslaki