Elinvoimatyö

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.3.2017 § 78 päättänyt panostaa Sysmän kunnan elinvoimatyöhön. Valtuusto on hyväksynyt 200 000 euron määrärähan käytettäväksi elinvoimatyöhön vuosina 2017 ja 2018.

Kunnanhallituksen valitsema elinvoimatyöryhmä kokoontuu 6 - 10 kertaa vuodessa. Työryhmän työskentelystä sekä tehdyistä toimenpiteistä ym. ajankohtaisista asioista julkaistaan tiedotteita.

Yrittäjien rekisteröityminen paikallisvaluutan käyttäjiksi

Elinvoimatyön käynnistyminen pohjautuu Elinvoimaa ja palveluinnovaatiot EU-rahoitteinen Päijänne-LEADER esiselvityshankkeessa tehtyihin selvityksiin ja johtopäätöksiin.

Hankkeen loppuraportti 21.2.2017