Elinvoimatyö

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.3.2017 § 78 päättänyt panostaa Sysmän kunnan elinvoimatyöhön.

Kunnanhallituksen valitsema elinvoimatyöryhmä kokoontuu 6 - 10 kertaa vuodessa. Työryhmän työskentelystä sekä tehdyistä toimenpiteistä ym. ajankohtaisista asioista julkaistaan tiedotteita.

Elinvoimatyön käynnistyminen pohjautuu Elinvoimaa ja palveluinnovaatiot EU-rahoitteinen Päijänne-LEADER esiselvityshankkeessa tehtyihin selvityksiin ja johtopäätöksiin.

Hankkeen loppuraportti 21.2.2017