Järvienkunnostusavustukset

JÄRVIEN KUNNOSTUSAVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2023

Järviavustushakemuslomake 2023  täytettävä (docx)

Järviavustushakemuslomake 2023  tulostettava (pdf)

Toimintaympäristövaliokunta ilmoittaa haettavaksi avustuksia yhdistyksille / toimikunnille /
osakaskunnille pienimuotoisiin järvien kunnostuksiin esim. niittoon / hoitokalastukseen.

Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma tehtävistä töistä, kuluista ja arvio talkootyön määrästä. Niitoilta ja ruoppauksilta edellytetään karttapiirrosta. Lisäksi
hakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot, haettu summa, muut rahoittajat ja
tilinumero, jolle avustus toivotaan maksettavan.

Hakijan tulee tehdä työstään ruoppaus- ja niittoilmoitus ELY-keskukselle. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Järviavustuksia myönnetään vain kuluvalle vuodelle ja hakijalta vaaditaan raporttia tehdystä työstä. Avustukset maksetaan tehdystä työstä saadun raportin ja kuittien toimittamisen jälkeen.

Hakemuslomakkeita saa paperisena myös Sysmän kunnanviraston asiointipisteestä (Valittulantie 5)

Hakemukset tulee toimittaa 31.5.2023 klo 15 mennessä Sysmän kunnanviraston asiointipisteelle (Valittulantie 5) tai osoitteeseen: Sysmän kunta, Järvienkunnostusavustukset, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai allekirjoitettuna osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi.

Lisätietoja antaa Sysmän ympäristönsuojelutarkastaja

ymparisto@sysma.fi, p. 044 7134 529