Päiväkotihoito

Alle kouluikäiset lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Päiväkoti Kastelli sijaitsee aivan Sysmän keskustan tuntumassa, Yhtenäiskoulun läheisyydessä. Päiväkodin ympäristössä on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan; pienen kävelymatkan päässä ovat jumppasalit, uimahalli ja päiväkodin vierestä löytyvät niin luistinrata kuin hiihtoladutkin.
Päiväkoti tarjoaa lapsilähtöistä ja monipuolista toimintaa, sisältäen mm. leikkiä, liikuntaa, maalailua, askartelua ja musisointia. Jokaiseen päivään kuuluu luontevasti lapsen hoiva, hellyys ja sylissä pitäminen. Päiväkoti Kastellin toiminnassa painottuu pienryhmätoiminta ja yhteistyö vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Sysmän varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2021

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.

Päiväkoti Kastelli

Pajulantie 5 19700 SYSMÄ
Puh. +358 44 713 4571
Maksullinen
kastelli@sysma.fi
Varhaiskasvatuslaki
Päiväkoti Kastelli, Kipparit
Puh. +358 44 713 4574
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Kastelli, Matruusit
Puh. +358 44 713 4572
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Kastelli, Purserit
Puh. +358 44 713 4571
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00