Päiväkotihoito

Alle kouluikäiset lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Päiväkoti Kastelli sijaitsee aivan Sysmän keskustan tuntumassa, Yhtenäiskoulun läheisyydessä. Päiväkodin ympäristössä on hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan; pienen kävelymatkan päässä ovat jumppasalit, uimahalli ja päiväkodin vierestä löytyvät niin luistinrata kuin hiihtoladutkin.
Päiväkoti tarjoaa lapsilähtöistä ja monipuolista toimintaa, sisältäen mm. leikkiä, liikuntaa, maalailua, askartelua ja musisointia. Jokaiseen päivään kuuluu luontevasti lapsen hoiva, hellyys ja sylissä pitäminen. Päiväkoti Kastellin toiminnassa painottuu pienryhmätoiminta ja yhteistyö vanhempien kanssa.

Päiväkoti Kastellissa toimii kolme lapsiryhmää

Kipparit, puh. 044 7134 574
Matruusit, puh. 044 7134 572
Purserit, puh. 044 7134 571

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 18.10.2016

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017

Edellytykset

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.

Päiväkoti Kastelli
Pajulantie 5 19700 Sysmä
Puh. +358447134571
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
kastelli@sysma.fi
Helena Haavistola
+358447134535
helena.haavistola@sysma.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Sysmän kunnanvirasto

Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ

Varhaiskasvatuslaki