Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus on kaavan tarkoittama, täyttää asetetut laajuuden ja paloturvallisuuden sekä terveellisyyden vaatimukset ja että se soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä, on sopusuhtainen ja tarkoituksenmukainen. Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Jokaisessa vaativammassa rakennustyössä tulee olla pääsuunnittelija sekä rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyömaata ja vastaa sen suorittamisesta.

Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella. 

Ensisijaisesti suositellaan asioimaan sähköisesti.

Sysmän rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2021 käyttämään pelkästään sähköistä asiointipalvelua www.lupapiste.fi. Muutos vaikuttaa monelta osin lupakäytäntöihin ja siitä syystä rakennusvalvonnan nettisivuja ja siellä olevia ohjeistoja ja käytäntöjä ollaan parhaillaan muuttamassa ja täydentämässä. Valitettavasti korjaustyöt ovat vielä kesken.

Sysmän rakennusvalvonnan lomat ja kesäajan järjestelyt:

Rakennusvalvonta on lomalla 18.7. – 15.8.2022, jona aikana rakentamisen lupa-asioita ei valmistella eikä päätöksiä tehdä. Neuvontapyynnön tai lupa-asian voi kuitenkin laittaa vireille sähköisessä palvelussa www.lupapiste.fi . Asiat käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Kesäajan katselmukset tulee tilata puh. 044 7134538.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Matti Nikupeteri
puh. 044 7134554 (soittoaika tiistaisin klo 15 - 17)

Toimistosihteeri Sari Toivonen
puh. 044 7134527