Yleistä maatalouslomituksesta

Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä 1.1.2020 alkaen oman kuntansa lisäksi Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Humppilan, Jokioisten, Joutsan, Kuhmoisten, Kärkölän, Luhangan, Padasjoen, Pertunmaan, Tammelan, Toivakan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan, Heinolan ja Someron kaupunkien alueella. Vuosittain lomitetaan noin 25 200 lomituspäivää 442 maatilalla. Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä on 620 vuonna 2021.

Lomitusyksikön alueella lomittaa noin 90 vakituista tai sen luonteista lomittajaa, lisäksi on määräaikaisia lomittajia. Lomitusyksikkö ostaa myös ammatinharjoittajilta lomituspalvelua. 
 

Lomitusnetti yrittäjille ja lomittajille

 

Lomituspalvelujen tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi olemme ottaneet käyttöön selainpohjaisen Lomitusnetin sekä tekstiviestipalvelun Tentrion. Maatalousyrittäjä pystyy katsomaan lomitustietojaan, lomaseurantaansa ja lomasaldojaan sekä tekemään lomituspyynnön ja sijaisapuhakemuksen nettiosoitteessa http://www.lomitus.fi Ohjelmaan kirjautumisessa yrittäjä tarvitsee henkilökohtaiset nettipankkitunnukset. Suosittelemme tutustumista tähän paikka- ja aikariippumattomaan mahdollisuuteen!

Lomittajan Lomitusnetti löytyy osoitteesta http://lomittaja.mela.fi Voidakseen käyttää Lomitusnettiä lomittajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa lomatoimistoon. Lomittaja näkee mm. vahvistetut työvuorolistansa Lomitusnetistä.

Tentrio

Tentrio viestipalvelulla lomahallinto pystyy tiedottamaan samanaikaisesti ja nopeasti kaikille viestin vastaanottajille tekstiviestinä tietoa esimerkiksi vapaista lomittajista ja lomittajille työkokouksesta.