Yleistä maatalouslomituksesta

Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä 1.1.2009 alkaen oman kuntansa lisäksi Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kuhmoisten, Joutsan, Kärkölän, Luhangan, Padasjoen, Pertunmaan ja Toivakan kuntien sekä Heinolan kaupungin alueella. Vuosittain lomitetaan noin 19 000 lomituspäivää 281 maatilalla. Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä on 399 vuonna 2019.

Lomitusyksikön alueella lomittaa noin 70 vakituista tai sen luonteista lomittajaa, lisäksi on määräaikaisia lomittajia. Lomitusyksikkö ostaa myös ammatinharjoittajilta lomituspalvelua. Hallinnossa toimii 3 lomituspalveluohjaajaa, lomituspalvelukoordinaattori ja lomituspalvelujohtaja. 
 

Lomitusnetti yrittäjille ja lomittajille

 

Lomituspalvelujen tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi olemme ottaneet käyttöön selainpohjaisen Lomitusnetin sekä tekstiviestipalvelun Tentrion. Maatalousyrittäjä pystyy katsomaan lomitustietojaan, lomaseurantaansa ja lomasaldojaan sekä tekemään lomituspyynnön ja sijaisapuhakemuksen nettiosoitteessa http://www.lomitus.fi Ohjelmaan kirjautumisessa yrittäjä tarvitsee henkilökohtaiset nettipankkitunnukset. Suosittelemme tutustumista tähän paikka- ja aikariippumattomaan mahdollisuuteen!

Lomittajan Lomitusnetti löytyy osoitteesta http://lomittaja.mela.fi Voidakseen käyttää Lomitusnettiä lomittajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa lomatoimistoon. Lomittaja näkee mm. vahvistetut työvuorolistansa Lomitusnetistä.

Tentrio

Tentrio viestipalvelulla lomahallinto pystyy tiedottamaan samanaikaisesti ja nopeasti kaikille viestin vastaanottajille tekstiviestinä tietoa esimerkiksi vapaista lomittajista ja lomittajille työkokouksesta.